Slaboproudé instalace

  • elektronické zabezpečovací systémy
  • elektrické požární systémy
  • dorozumívací systémy
  • vstupní a evidenční systémy
  • sítě LAN a internet
  • rozvody televize sta
  • kamerové systémy
  • rozvody optickým kabelem

Elektronické  zabezpečovací  systémy

Systémy pro bezpečnost a ochranu majetku se začínají dostávat do povědomí lidí. Provádíme různé druhy elektronických zabezpečení domů, bytů, zahrad a dalších prostorů. Tyto systémy se provádí z důvodu ochrany proti krádeži, vniknutí cizích osob, požáru, úniku plynů a vody.

Elektrické požární systémy

Tyto systémy jsou důležité zejména při ochraně veřejných budov a skladů materiálu. Ochrana proti požáru domů a bytu je řešena společně se zabezpečovací technikou. Tyto systémy jsou proto nastaveny tak, aby v případě začínajícího požáru vše neprodleně oznámili vám i hasičům a zabránily tak větším škodám na majetku.

Dorozumívací systémy

Drátové a bezdrátové dorozumívací systémy jsou hlavně pro zpohodlnění vašeho bydlení. Pro komunikaci v rozsáhlých budovách je systém komfortní a praktický. Nemusíte běhat přes celou budovu jen proto, abyste dotyčnému vyřídili nějakou jednoduchou zprávu, pokyn nebo pokud byste ho jen chtěli pozvat do své kanceláře.

Vstupní a evidenční systémy

Evidenční systémy jsou hojně používané ve velkých firmách. Kontrola docházky a přístupů do budov je jednoduchá a bezpečná.

Sítě lan a internet

Internet je dnes nepostradatelná součást našeho života. Je potřeba pro práci, zábavu, vzdělání a pro komunikaci s okolím. Kvalitní příjem a rozvod sítě je důležitý pro správnou funkci internetu. Velkou výhodou spojenou s internetem by měla byt jeho snadná dostupnost. Proto by jste se po celém vašem domě měli bez problémů připojit ať už pomocí klasických UTP přípojek nebo bezdrátově, což zajišťuje ještě mnohem větší pohodlí. Veškerou takovouto potřebnou instalaci zařídíme prévě my.

Rozvod televize (STA)

Rozvod televize je nutný pro každou budovu. Je důležitá kvalita přijmu signálu, ale i správný rozvod po budově. Využijte naše služby také v případech, kdy máte s příjmem televizního signálu nějaké problémy například proto, že bydlíte v oblasti se slabým signálovým pokrytím. pomůžeme vám tento problém vyřešit a navrhneme celkový rozvod a přijímací zařízení.

Kamerové systémy

Kamery jsou pro jejich odstrašující dojem velmi účinným preventivním systémem bezpečnosti ať už se jedná o kvalitní kamery s velkým rozlišením nebo pouze o makety. Pokud se jedná o plnohodnotný kamerový systém, tak odradí většinu potenciálních výtržníků a zlodějů. Pokud by však i přes to došlo k nějakému problému, záznam z těchto kamer se může stát jasným kompromitujícím materiálem pro odhalení a usvědčení.

Rozvody optickým kabelem

Optický kabel je nejrychlejší způsob rozvodu sítě. Pro malé ztráty je využíván na velké vzdálenosti. Pokud dnes potřebujete přenášet velký objem dat, je optický kabel i na delší vzdálenosti opravdu nejideálnějším řešením. Na trhu existují různé typy optických kabelů.

Mnohavidové optické vlákno

Vícevidové optické vlákno (zkratka MM, anglicky multimode) je druh optického vlákna, který je nejčastěji používán pro komunikaci na krátké vzdálenosti, jako například uvnitř budovy nebo areálu. Rychlost přenosu u vícevidových linek se pohybuje okolo 10 Mbit/s až 10 Gbit/s na vzdálenosti do 600 metrů, což je více než dostačující pro většinu prostor.

Jednovidové optické vlákno

Jednovidové optické vlákno (zkratka SM, anglicky single mode) je druh optického vlákna, který je používán pro přenos dat na větší vzdálenosti (mezi městy, státy, kontinenty). Obecně našla optická vlákna uplatnění v telekomunikacích a pro vysokorychlostní přenosy v internetu. Na kratší vzdálenosti se používají levnější vícevidová nebo gradientní optická vlákna.

Vlákna pro speciální účely

Některá optická vlákna pro zvláštní účely jsou konstruována s neválečkovitým jádrem a nebo obkládací vrstvou, obvykle s elipsovitým nebo obdélníkovým příčným řezem. To zahrnuje polarizaci určující vlákno a vlákno navržené k potlačení šíření.

Fotonické krystalové vlákno se vyrábí normálním způsobem, ale tato vlákna používají k zadržení světla v jádře vlákna efekt ohybů namísto totální reflexe. Vlastnosti vláken mohou být přizpůsobeny (nebo upraveny přímo na míru) širokou škálou možností.

Více o optických vláknech naleznete na wikipedii.


Potřebujete pomoci, poradit nebo potřebujete využít našich služeb? Kontaktujte nás.