Instalace hromosvodů

  • ochrana proti přepětí
  • ochrana před bleskem
  • revize hromosvodů

Ochrana proti přepětí

Při úderu blesku do vedení poblíž Vašeho domu může dojít k přepětí, které se dostane do vedení a může ohrozit spotřebiče ve Vaší domácnosti či kanceláři. V tomto případě vás tedy logicky hromosvod neochrání, avšak existuje způsob, kterým lze takovéto neočekávané situace vyřešit a zachránit tak veškerou drahocennou elektroniku v budově. Instalujeme totiž svodiče přepětí pro ochranu všech spotřebičů, které poničení zabrání.

 

Ochrana před bleskem

Hromosvody (správným jménem bleskosvody) chrání veškeré budovy od zasažení bleskem, který jakožto paprsek obrovského napětí ničí veškerou elektroinstalaci a je také životu nebezpečný. Často také zasažení bleskem zapříčiní vznik požáru. Ochrana před bleskem je tedy důležitým prvkem pro bezpečí Vašeho domova. Zajímavostí pro vás může být, že pojišťovny takováto opatření v případě pojištění nemovitostí striktně vyžadují.

Struktura hromosvodu
  • jímací soustava - jedná se vlastně o část (mříž, tyč, hřeben, atd.) zachycující blesky, která se umisťuje podle daných pravidel na nejvyšší místa budov
  • svody - používají se vodiče různých typů které svedou blesk od jímače k uzemění
  • uzemění - samotné zakončení hromosvodu, které blesk uzemní do země nebo základového betonu stavby

 

Revize hromosvodů

Jako každé elektrozařízení i hormosvody potřebují pravidelnou revizi, aby byla zajištěna jejich správná funkčnost a tím i bezpečnost. Děláme proto výchozí revize nebo pravidelné revize hromosvodů na všech typech budov.


 Potřebujete pomoci, poradit nebo potřebujete využít našich služeb? Kontaktujte nás.