Průmyslová instalace

  • elektrická  instalace v průmyslových halách
  • elektrická  instalace  ve výrobních objektech
  • elektrická  instalace  prodejních provozoven
  • docházkové systémy
  • zabezpečení objektů
  • hromosvody

Elektrická  instalace v průmyslových halách

Provádíme kompletní rozvod elektrické energie po průmyslových a skladových halách. Vzhledem k zásadám bezpečnosti práce je nutností, v těchto prostorách, důsledně dodržovat veškeré normy a předpisy týkající se elektrické instalace na pracovištích. Zařídíme proto ve vašich halách bezpečnost pro vaše zaměstnance a nebudete také mít problémy s žádnými kontrolami s ohledem na prostředí bezpečnosti práce.

Elektrická instalace ve výrobních objektech

Instalace v těchto prostorách je odlišná dle oboru profese. Proto je důležitá konzultace s investorem i pracovníky. Vyhovýme požadavkům vašim i vašich zaměstnanců tak, aby byli všichni spokojeni a při tom byla zajištěna veškerá bezpečnost podle všech norem.

Elektrická instalace prodejních provozoven

Nejen pro zaměstnance, ale i pro zákazníka je nutná kvalitní elektroinstaslace ve všech prodejních provozovnách. Důležitý je také design komponentů použitých pří zařizování obchodů. V neposlední řadě záleží také na dokonalém osvětlení prodejních ploch.

Docházkové systémy

Pokud chcete mít snadný přehled o docházce veškerých vašich zaměstnanců, můžete nás využít pro instalaci důležitého prvku, kterým je docházkový systém, díky němuž je kontrola zaměstnanců přesná, rychlá a špatně zneužitelná. Vy budete tak úplně v klidu s vědomím, že vás zrovna v této chvíli nikdo neokrádá o vaše peníze.

Zabezpečení objektu

Pro ochranu Vašich strojů, výrobních linek a všech příslušenství je zapotřebí kvalitní zabezpečení na míru každému zákazníkovi. Vypracujeme proto návrh přesně šitý ná váš objekt a pro vaše potřeby. Díky instalaci zabezpečovacích systémů můžete předejít velkým problémům.

Hromosvody

Dalším prvkem ochrany je kvalitní hromosvod. Ochrání Váš majetek před požárem způsobený bleskem. Více info naleznete zde.


Potřebujete pomoci, poradit nebo potřebujete využít našich služeb? Kontaktujte nás.